Giáo viên Piano – Tiến Sĩ TRẦN VƯƠNG THANH

Năm 2011, Vương Thanh tốt nghiệp hệ Đại học chuyên ngành Lý luận Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Sau đó Vương Thanh tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Âm nhạc học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2013 và nhận bằng Tiến sĩ ngành Nghệ thuật học năm 2019 tại Học viện Âm nhạc Nga Gnesins. 

Năm 2020, Vương Thanh đạt Giải nhất Cuộc thi về Nghiên cứu khoa học tại thành phố Penza – Liên bang Nga. 

Sau khi về nước, Vương Thanh hiện đang là Giảng viên tại: Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời tham gia giảng dạy Piano tại Trường Nghệ thuật Polaris. Vương Thanh có thể giảng dạy tốt bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga.

Một số bài báo khoa học của Vương Thanh đã được công bố – Trong và Ngoài nước:

  • Một số quan sát về cách thức và giai đoạn sự thâm nhập của truyền thống âm nhạc châu Âu vào âm nhạc Việt Nam. Những bài viết của các nhà Khoa học tại Học viện âm nhạc quốc gia Liên bang Nga mang tên Gnesins. Kỳ số 2.
  • Tác phẩm rhapsody “Việt Nam” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Đối thoại với truyền thống châu Âu. Các vấn đề thực tế của giáo dục âm nhạc bậc sau đại học. Học viện quốc gia Nga mang tên M. I. Glinka. Kỳ số 2.
  • Composers of Modern Vietnam: Nguyen Van Nam, Nguyen Trong Bang, Doan Nho. Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019).
  • Chuyến đi đong đầy cảm xúc. Tạp chí Âm nhạc Việt Nam – Hội nhạc sĩ Việt Nam.
  • Sự du nhập của văn hoá nghệ thuật, đặc biệt là thể loại âm nhạc thính phòng, giao hưởng của Châu Âu vào Việt Nam. Các trường phái khoa học trong âm nhạc thế kỷ XXI. Hội thảo được tổ chức tại trường Học viện âm nhạc quốc gia Liên bang Nga mang tên Gnesins.