Sound tree

Khóa học Sound Tree

    • Xuất xứ: Bản quyền của Trường Nhạc Kawai, Nhật Bản.
    • Các trình độ: 1A, 1B
    • Dành cho lứa tuổi: 4-6 tuổi
    • Hình thức tổ chức lớp: Học trực tiếp tại các cơ sở của Polaris

Sau khi học xong trình độ 1B của Sound Tree, học viên có thể chuyển tiếp lên học trình độ Pre của Piano LCM.

Nội dung của Sound Tree là câu chuyện âm nhạc được xuyên suốt trong quá trình học, mỗi bài học là một câu chuyện âm nhạc thú vị, kết hợp cùng phần đệm của giáo viên giúp tiết học trở nên vô cùng hấp dẫn và phong phú

Sound Tree cũng giúp trẻ em được khai thác hết mọi khả năng, được bộc lộ hết năng khiếu âm nhạc qua các hoạt động liên tục trong lớp học với giáo viên như xướng âm, hòa tấu, kết hợp với học cụ…

 

đăng ký ngay