john thompson

Khóa học John Thompson

    • Xuất xứ: Mĩ.
    • Các trình độ: John Thompson Easiest Piano Course (1-2-3-4-5-6-7-8) John Thompson Modern Piano Course (1-2-3-4-5)
    • Dành cho lứa tuổi: 4 tuổi trở lên
    • Hình thức tổ chức lớp: Học trực tiếp tại chỗ hoặc đăng ký lớp PIANO John Thompson Trực tuyến của Trường Nghệ thuật Polaris.

Học viên sau khi học John Thompson có thể chuyển ngang hoặc lên tiếp chương trình PIANO LCM, sau đó có thể đăng ký tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Âm nhạc Quốc tế LCM.

John Thompson là giáo trình piano cơ bản được sử dụng rộng rãi ở rất nhiều nước trên thế giới, được viết bởi nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, nhà sư phạm âm nhạc uy tín người Mĩ John Sylvanus Thompson. Ưu điểm của giáo trình John Thompson là lộ trình học hợp lý, kiến thức cơ bản được trình bày cặn kẽ, dễ hiểu, khiến học sinh dễ dàng nắm bắt được những điểm quan trọng nhất của cả phần lý thuyết lẫn phần thực hành.

đăng ký ngay