LỘ TRÌNH KHÓA HỌC PIANO ONLINE JOHN THOMPSON CƠ BẢN

👉 John Thompson là giáo trình piano cơ bản được sử dụng rộng rãi ở rất nhiều nước trên thế giới, được viết bởi nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, nhà sư phạm âm nhạc uy tín người Mĩ John Sylvanus Thompson.

Ưu điểm của giáo trình John Thompson là lộ trình học hợp lý, kiến thức cơ bản được trình bày cặn kẽ, dễ hiểu, khiến học sinh dễ dàng nắm bắt được những điểm quan trọng nhất của cả phần lý thuyết lẫn phần thực hành.

Khóa học được xây dựng theo lộ trình 1 năm gồm 40 bài giảng trực tuyến8 buổi live ôn tập trực tuyến cùng lớp qua Zoom. 

 

1. Lộ trình John Thompson part 1

Let’s Play with the Left Hand (Trang 9)

 1. Lý thuyết: Nốt Đô trung tâm bằng tay trái
 2. Thực hành nốt Đô trung tâm bằng tay trái, khóa Fa, nhịp 4/4, nốt tròn

Grandfather’s Clock (Trang 10)

 1. Lý thuyết: Học nốt trắng (nốt trắng = 2 phách)
 2. Thực hành:
 • Thực hành nốt Đô trắng ở vị trí trung tâm bằng tay trái và tay phải trên đàn
 • Luyện kỹ năng kết hợp 2 tay trên đàn

Moccasin Dance – Trang 11

 1. Lý thuyết: Học nốt đen (nốt đen = 1 phách)
 1. Thực hành:
  • Thực hành nốt Đô đen ở vị trí trung tâm trên đàn
  • Luyện kỹ năng phối hợp 2 tay
 1. Bài tập trang 12

The Train – Trang 13 

 1. Lý thuyết
  • Học nốt Rê, tìm vị trí nốt Rê trên đàn
  • Ôn kiến thức nốt tròn trắng đen
 2. Thực hành
  • Tập bài The Train, luyện phản xạ sử dụng 2 ngón tay (ngón 1,2 tay phải)

The Seabees (Trang 14)

 1. Lý thuyết: Tìm nốt Si (ký hiệu chữ b trên khóa Fa)
 2. Thực hành: Thực hành tập luyện tay trái nốt tròn, nốt trắng, nốt đen trên 2 nốt Đô, Si (Khóa Fa)
 3. Hướng dẫn làm bài tập trang 15

March of the Gnomes (Trang 16)

 1. Lý thuyết: Nốt đen và nốt trắng, nhịp 2/4

      2. Thực hành:

 • Nốt Đô, Rê (tay phải, khóa Sol), nốt Đô, Si (tay trái, khóa Fa)
 • Luyện tập phối hợp 2 tay thuần thục

Dance of the Gnomes – Trang 17

 • Lý thuyết: Học nhịp 3/4, nốt trắng chấm dôi
 • Thực hành: Phối hợp 2 tay thuần thục trên nhịp 3/4

Mary Had a Little Lamb – Trang 18

 1. Hát xướng âm (theo sách)
 2. Lý thuyết: Học nốt Mi (E) và tìm nốt Mi trên đàn
 3. Thực hành:
 • Đánh liền 3 nốt Đô Rê Mi, Mi Rê Đô trên tay phải khóa Sol
 • Luyện phản xạ 3 ngón 1,2,3 tay phải
 • Bài tập: Tập viết nốt Mi và hát xướng âm

The Paratrooper – Trang 19

 1. Lý thuyết:
 • Học nốt La tay trái, khóa Fa
 • Tìm nốt La trên đàn
 1. Thực hành:
 • 3 nốt La Si Đô, Đô Si La tay trái
 • Luyện ngón: 3 ngón 321, 123
 • Hát xướng âm theo sách
 • Tập viết nốt La (trong sách)
 1. Bài ôn tự tập: Marching Up and Down (Trang 20)

Rag-Time Raggles (Trang 21)

 • Giáo viên hướng dẫn lý thuyết và thực hành
 • Làm bài tập trang 22

The Chimes – Trang 23

 1. Lý thuyết:
 • Học nốt Sol, khóa Fa
 • Tìm vị trí nốt Sol trên đàn
 1. Thực hành:
 • Học cách phối hợp 2 tay cùng đánh 1 lúc
 1. Bài tập
 • Viết nốt Sol trên khuông nhạc (theo sách)
 • Bài tự tập: Funny Faces (Trang 24)

Old MacDonald – Trang 25

 1. Luyện ngón tay phải và tay trái, Hát xướng âm theo mẫu trang 25
 2. Lý thuyết:
 • Học về hợp âm (Sự kết hợp đánh xuống cùng lúc của 2 nốt nhạc trở lên)
 1. Thực hành:
 • Kết hợp đánh 2 tay xuống cùng 1 lúc (tay trái sử dụng hợp âm)

Blow the Man Down – Trang 27

 1. Lý thuyết
 • Các loại dấu lặng trong âm nhạc: Dấu lặng tròn, dấu lặng trắng, dấu lặng đen
 1. Bài thực hành dấu lặng: Blow the Man Down – Trang 27
 • Thực hành dấu lặng tròn

The Church Organ – Trang 28

 1. Lý thuyết
 • Học nốt Fa (khóa Sol)
 • Tìm vị trí nốt Fa trên đàn
 1. Bài tập:
 • Tập viết nốt Fa
 • Tập đọc xướng âm
 • Làm bài tập mẫu trong sách – trang 28

Yankee Doodle – Trang 29

 1. Lý thuyết:
 • Ôn tập và thực hành dấu lặng tròn, lặng trắng, lặng đen
 • Đọc xướng âm và luyện ngón theo mẫu trong sách
 1. Thực hành:
 • Thực hành các dấu lặng trong bài

Carry Me Back to Old Virginny – Trang 30

 • Thực hành dấu lặng tròn, lặng trắng
 • Ôn lại tất cả các nốt nhạc đã học trong những bài trước từ nốt Sol khóa Fa đến nốt Fa khóa Sol
 • Giáo viên hướng dẫn cách tập bài, đánh mẫu

The Old Cotton Picker – Trang 31

 1. Lý thuyết:
 • Dấu nối: 2 nốt nhạc cùng tên, cùng vị trí đứng cạnh nhau được nối liền bởi 1 dấu nối, đánh nốt đầu và ngân hết độ dài của nốt thứ 2 (nốt thứ 2 là nốt câm)
 • Ôn lại kiến thức về các dấu lặng
 1. Thực hành:
 • Giáo viên hướng dẫn tập bài, đánh mẫu

Theme from “New World” Symphony (Trang 32)

 1. Lý thuyết
 • Giới thiệu tác phẩm đặc biệt: Đoạn trích tác phẩm giao hưởng “Thế giới mới” của Anton Dvorakvorak
 • Học nốt Sol, khóa Sol
 • Tìm vị trí nốt Sol trên đàn
 1. Thực hành: Giáo viên hướng dẫn tập bài, đánh mẫu
 • Ôn lại kiến thức dấu nối và dấu lặng

Bài tự tập : Bugles ! (Trang 33)

Row, Row (Trang 34)

 1. Lý thuyết : Ôn lại nhịp 3/4 , dấu nối
 2. Thực hành :
 • Ôn lại tính chất của nhịp 3/4
 • Hướng dẫn phối hợp nhuần nhuyễn 2 tay tốc độ nhanh

Nobody Knows the Trouble I’ve Seen – Trang 35

 1. Lý thuyết:
 • Ôn lại tất cả các loại dấu lặng
 • Ôn lại kiến thức về hợp âm, dấu nối
 1. Thực hành
 • Giáo viên hướng dẫn tập bài, đánh mẫu

In a Rickshaw – Trang 36

 1. Lý thuyết:
 • Học nốt Fa trên khóa Fa, tìm vị trí nốt Fa trên đàn
 1. Bài tập: Tập viết nốt Fa trong sách
 2. Thực hành:
 • Giáo viên hướng dẫn tập bài, đánh mẫu
 • Hướng dẫn cách chia câu, cảm nhận về hơi thở của câu trong âm nhạc Bài tự tập: The Banjo Picker – Trang 37

Princess Waltz (Trang 38)

 1. Lý thuyết
 • Có sự xuất hiện của nhiều dấu lặng đen và nốt đen
 1. Thực hành
 • Học về sự liền mạch của câu nhạc trong nhịp 3/4
 • Học cách phối hợp 2 tay nhịp nhàng để tạo thành 1 bản nhạc có sự liền mạch, hấp dẫn
 • Bài tập: Trang 39

2. Lộ trình John Thompson part 2

School Days (Trang 4)

 • Ôn lại kiến thức đã học ở quyển 1

Playing Tag (Trang 5)

 • Làm quen với nốt đơn (½ phách)
 • Thực hành nốt đơn trong nhịp 2/4

Through the Wood (Trang 6)

 • Thực hành nốt đơn trong nhịp 3/4

The Trombone Player (Trang 7)

 • Thực hành nốt đơn trong nhịp 4/4

Oh, Susanna (Trang 8)

Ten Little Indians (Trang 9)

 • Làm quen với nốt Si (B) trên khóa Sol tay phải
 • Làm quen với nốt Rê (D) trên khóa Fa
 • Thực hành 2 nốt trong bài

The Bells Ring Out (Trang 10)

 • Lý thuyết: Giới thiệu về dấu hóa: dấu thăng
 • Thực hành nốt Fa thăng, tìm vị trí nốt Fa thăng trên phím đàn

Sunrise (Trang 12)

 • Lý thuyết: Làm quen với dấu giáng
 • Thực hành nốt Si giáng, tìm vị trí nốt Si giáng trên phím đàn

The Ballet Dancer (Trang 13)

 • Lý thuyết: Giọng Fa trưởng, khóa biểu của giọng Fa trưởng nằm ở nốt Si giáng
 • Thực hành giọng Fa trưởng

Three Blind Mice (Trang 14-15)

 • Lý thuyết: Giọng Sol trưởng, khóa biểu giọng Sol trưởng
 • Dấu nối
 • Thực hành giọng Sol trưởng: các nốt Fa trong bài chơi trên vị trí Fa thăng.

The Dancing Kangaroo (Trang 17)

 • Lý thuyết: Học 3 nốt mới: La, Si, Đô (A,B,C) trên tay phải
 • Thực hành 3 nốt mới

Follow the Leader (Trang 18)

 • Luyện tập 2 tay trên nhịp 4/4

Worksheet – Trang 16

 • Giáo viên hướng dẫn làm bài tập

Lightly Row – Trang 19

 • Lý thuyết: Giọng Fa trưởng, khóa biểu Si giáng
 • Phối hợp 2 tay cùng lúc

Setting-Up Exercise – Trang 20

 • Bài tập luyện ngón trên 2 tay: Tay phải Fa Sol La Si Đô, Tay trái Đô Si La Sol Fa

Serenade – Trang 22

 • Luyện tập nốt trắng, nốt tròn trên tay trái

 

The Pipers are Coming (Trang 23)

 • Làm quen với dấu hóa mới: Dấu bình
 • Thực hành dấu bình

Once Upon A Time (Trang 24)

 • Thực hành dấu bình

Worksheet (Trang 21)

 • Giáo viên hướng dẫn làm bài tập

The Wishing Star (Trang 25)

 • Luyện tập phối hợp 2 tay cùng lúc trên những nốt đơn

Mountain Climbing (Trang 26)

 • Luyện tập 3 dấu hóa: thăng, giáng, bình
 • Luyện tập kỹ thuật mới: chơi chéo tay (finger drill)

 

Worksheet (Trang 27)

 • Giáo viên hướng dẫn làm bài tập
 • Ôn tập những nốt nhạc cũ C D E F G nhưng ở vị trí cao hơn 1 quãng 8 so với trung tâm

Maypole Dance (Trang 28) và Little Bo-Peep (Trang 29)

 • Luyện tập cách chuyển tay trong phạm vi 1 quãng 8
 • Tập 2 nốt trắng chấm dôi được nối liền bởi 1 dấu nối

Chords – Trang 30

 • Hợp âm trên 3 giọng: Đô trưởng, Sol trưởng, Fa trưởng

Evening Song – Trang 31

 • Luyện tập cách đánh hợp âm trên cả 2 tay
 • Luyện tập cách phối hợp 2 tay ở tốc độ nhanh

The Skater – Trang 32:

 • Kết hợp chơi giai điệu trên tay trái với hợp âm trên tay phải
 • Chú ý khi tập bài ở giọng Sol trưởng

The Dancing Bear – Trang 33

 • Lý thuyết: Dấu lặng tròn trong nhịp ¾: nghỉ 3 phách cả ô nhịp
 • Thực hành:

+    Chú ý đếm nghỉ khi có dấu lặng đen trong bài

+    Dấu mắt ngỗng: nghỉ lâu hơn 1 chút

 

Theme from “The New World” Symphony (Trang 34)

 • Giáo viên giới thiệu Hợp âm với nốt trầm giữ nguyên (Chords with Stationary Bass)
 • Luyện tập Hợp âm 3 – Hợp âm gồm có 3 nốt
 • Các nốt đứng cạnh nhau cùng tên nốt và cùng vị trí, được nối liền bởi 1 dấu nối: chơi nốt đầu tiên và ngân hết độ dài nốt thứ 2

Skip to My Lou (Trang 35)

 • Hợp âm với nốt trầm ở giọng Fa trưởng
 • Giáo viên hướng dẫn đọc nốt và thực hành

London Bridge is Falling Down (Trang 36)

 • Luyện tập hợp âm nốt trầm giữ nguyên ở giọng Sol trưởng
 • Ôn lại các nốt nhạc được nối bởi dấu nối
 • Thực hành kỹ thuật mới: Đan chéo tay

The Giant Steps (Trang 37)

 • Luyện tập kỹ thuật đan chéo tay ở 2 quãng 8

Turkey in the Straw (Trang 38)

 • Khóa biểu giọng Fa trưởng nằm ở nốt Si giáng
 • Luyện tập các hợp âm 3 ở tay trái

Indian Tom-Toms (Trang 39)

 • Luyện tập hợp âm 2 nốt ở tay trái
 • Ký hiệu mới: Dấu nhấn

Sweet and Low (Trang 40-41)

 • Luyện tập kết nối giai điệu trên cả 2 tay
 • Bài hòa tấu 4 tay: học viên tập giai điệu với phần đệm của giáo viên

Prelude, Op.28, No.20 – Trang 43 44

 • Luyện tập kết hợp 2 tay và đọc nốt cùng lúc
 • Bài hòa tấu 4 tay: học viên tập giai điệu với phần đệm của giáo viên

Greetings – Trang 44

 • Luyện tập kết hợp 2 tay và đọc nốt cùng lúc
 • Bài hòa tấu 4 tay: học viên tập giai điệu với phần đệm của giáo viên
 • Giáo viên tập mẫu

The Band Play On – Trang 47

 • Luyện tập cả 2 tay trên khóa Sol
 • Bài hòa tấu 4 tay: học viên tập giai điệu với phần đệm của giáo viên
 

ĐĂNG KÝ HỌC BẰNG CÁCH NÀO?
 
📞 Hotline 0984.687.687
📧 Mail to polaris.cskh@gmail.com
📮 Đăng ký trực tiếp tại https://polaris.edu.vn/dang-ky/  hoặc inbox qua fanpage Fanpage Polaris Art & Music School 
🔑 Thanh toán quốc tế thuận tiện qua Paypal, One Pay…