Giáo viên Guitar, Ukulele – NGUYỄN LÂM TÙNG

Lâm Tùng tốt nghiệp khoa Guitar biểu diễn tại trường Đại học văn hóa Nghệ thuật Quân Đội, có hơn 11 năm kinh nghiệm chơi đàn Guitar, Ukulele và biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc. 

Bắt đầu giảng dạy từ năm 2016 cùng nguồn kiến thức phong phú, Lâm Tùng hiện đang giảng dạy tại Polaris ở các bộ môn đa dạng: Guitar đệm hát, guitar điện, guitar fingerstyle, ukulele đệm hát….

Lâm Tùng hiện đang rất thành công trong việc hướng dẫn các học viên ở mọi lứa tuổi làm quen với bộ môn Guitar và Ukulele từ những ngày đầu tiên một cách cơ bản và nền tảng nhất, cũng như đồng hành cùng các bạn đã theo đuổi bộ môn guitar nhiều năm.

Lâm Tùng cũng đã tham dự nhiều Master Class, Workshop chuyên sâu về Sư phạm và biểu diễn âm nhạc với các giảng viên đầu ngành của Việt Nam và Quốc tế, đặc biệt là các Workshop về phương pháp giảng dạy các giáo trình quốc tế như LCM (London College of Music, Anh Quốc).