LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2022

Cơ sở Bộ môn Giờ học Lịch học Ghi chú
POL
VŨ NGỌC PHAN
Art 60 phút
15h – 16h Thứ 7 4 – 8 tuổi
16h – 17h Thứ 7 5 – 9 tuổi
17h – 18h Thứ 7 4 – 8 tuổi
9h – 10h Chủ nhật 4 – 8 tuổi
10-11h Chủ nhật 5 – 9 tuổi
Piano nhóm 9h – 10h Thứ 7 Nhóm 3-4 bạn
Các lớp cá nhân Khai giảng lớp cá nhân các ngày trong tuần: Piano, Guitar, Trống, Violin, Thanh nhạc…
POL
MINH KHAI
Piano tập thể
18h – 19h Thứ 2 5 – 7 tuổi
18h – 19h Thứ 6 5 – 7 tuổi
Piano nhóm 14h – 15h Thứ 7 9 – 12 tuổi
Art 90 phút
8h30 – 10h Thứ 7 7 – 10 tuổi
10h – 11h30 Thứ 7 6 – 8 tuổi
Dance 17h30 – 18h30 Thứ 4 4 – 6 tuổi
Các lớp cá nhân Khai giảng lớp cá nhân các ngày trong tuần: Piano, Guitar, Trống, Violin, Thanh nhạc…