LỊCH KHAI GIẢNG

      Cơ sở

    Bộ môn

   Giờ học

  Lịch học

      Ghi chú

  Văn Quán
 Art
 10h – 11h Thứ 7 Lớp 5-7 tuổi
 16h – 17h Thứ 7 Lớp 5-7 tuổi
 9h – 10h CN Lớp 4-6 tuổi
 17h – 18h CN Lớp 4 – 6 tuổi
 Dance/Múa
17h30 – 18h30 Thứ 4 Lớp 3-5 tuổi
 18h30 – 19h30 Thứ 4 Lớp 4-6 tuổi
 16h – 17h Thứ 7 Lớp 3-5 tuổi
 17h – 18h Thứ 7 Lớp 4-6 tuổi
 Dance Sport  18h – 19h Thứ 7 Lớp 8 – 14 tuổi