LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2021

Cơ sở Bộ môn Giờ học Lịch học Ghi chú
POL
VŨ NGỌC PHAN
Art
9h – 10h Thứ 7 Lớp 6 -8 tuổi
10h – 11h Thứ 7 Lớp 4 -6 tuổi
9h – 10h CN Lớp 4-6 tuổi
Dance/Múa
15h-16h CN Lớp 4 – 6 tuổi
16h – 17h CN Lớp 5 – 7 tuổi
10h – 11h Thứ 7 Lớp 4 – 7 tuổi