POL-LỚP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

POL-LỚP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

 • ĐỘ TUỔI 18+
 • vnđ 120.000/buổi
POL LCM

POL LCM

 • ĐỘ TUỔI 3+
 • vnđ 410.000/buổi
POL UKULELE

POL UKULELE

 • ĐỘ TUỔI 4+
 • vnđ 220.000/buổi
POL PIANO

POL PIANO

 • ĐỘ TUỔI 4 +
 • vnđ 120.000/buổi
HELLO MUSIC – Kawai Music School

HELLO MUSIC – Kawai Music School

 • ĐỘ TUỔI 3 +
 • vnđ 275.000/buổi
SOUND TREE – Kawai Music School

SOUND TREE – Kawai Music School

 • ĐỘ TUỔI 4 +
 • vnđ 385.000/buổi
POL SAXOPHONE

POL SAXOPHONE

 • ĐỘ TUỔI 10 +
 • vnđ 290.000/buổi
POL SING

POL SING

 • ĐỘ TUỔI 4 +
 • vnđ 220.000/buổi
POL GUITAR

POL GUITAR

 • ĐỘ TUỔI 4 +
 • vnđ 220.000/buổi
POL VIOLON

POL VIOLON

 • ĐỘ TUỔI 4 +
 • vnđ 220.000/buổi
POL BEAT

POL BEAT

 • ĐỘ TUỔI 4+
 • vnđ 220.000/buổi