HELLO MUSIC – Kawai Music School

Lớp Học Tương Tự

3 Comments

  • polaris

   Hot! Hot! Hot!
   Đến ngày 05/06/2016 giảm học phí 20% lớp tập thể và 10% lớp cá nhân.
   Nhiều quà tặng hấp dẫn khi đăng kí học ở Pol Green (Ngôi nhà mới của Polaris)

  • Mr Jobs

   Quào, bữa nào cho con mình đăng ký mới dc!

Leave us a Reply