POL-LỚP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

POL-LỚP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

 • ĐỘ TUỔI 18+
 • vnđ 120.000/buổi
POL LCM

POL LCM

 • ĐỘ TUỔI 3+
 • vnđ 410.000/buổi
POL UKULELE

POL UKULELE

 • ĐỘ TUỔI 4+
 • vnđ 220.000/buổi
POL ART HỘI HOẠ

POL ART HỘI HOẠ

 • ĐỘ TUỔI 3 +
 • vnđ 135.000/buổi
POL PIANO

POL PIANO

 • ĐỘ TUỔI 4 +
 • vnđ 120.000/buổi
POL BALLET

POL BALLET

 • ĐỘ TUỔI 3 +
 • vnđ 180.000/buổi