SOUND TREE – Kawai Music School

Mục đích: được giảng dạy trên đàn piano cơ, xuyên suốt là câu chuyện về 2 nhân vật chính Cành Cây và Lá Cây, thông qua các bước cảm nhận, tưởng tượng giúp các bé nuôi dưỡng, phát triển cảm xúc...

Read More

HELLO MUSIC – Kawai Music School

Mục đích: Giúp trẻ tiếp cận âm nhạc thông qua các kỹ năng sư phạm ở lứa tuổi mầm non. Điểm đặc biệt cửa chương trình này là toàn bộ học cụ là đồ chuyên dụng của nhạc cụ được nhập từ...

Read More

Danh mục

News